Bố của NSƯT Hạnh Thúy qua đời: "Tôi sợ mình khóc rồi sẽ không nín được nữa"

"Tôi sợ mình khóc rồi sẽ không nín được nữa. Tôi sợ mình xuống tinh thần rồi sẽ không kéo lên được nữa nên cứ phải tỉnh queo", Hạnh Thúy tâm sự.