Bầu cử Mỹ 2020 và ‘Phát súng lệnh Iowa’

Cứ 4 năm một lần, vào tháng 11, nước Mỹ lại tiến hành bầu tổng thống. Như thông lệ, Iowa là tiểu bang đầu tiên tiến hành cuộc bầu cử sơ bộ, qua đó nổ ‘phát súng lệnh’ trong mùa bầu cử 2020.