Hà Nội lập 6 tổ liên ngành kiểm soát chặt người ra đường không có lý do

Các tổ công tác có nhiệm vụ vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm đông người lưu thông để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do.