Hoa hậu Phương Khánh ăn vận giản dị đi trồng cây xanh

Phương Khánh và loạt người đẹp đã có một hoạt động thiết thực với môi trường.