24h qua ảnh: Ngư dân phơi khô cá trên giàn bằng tre ở Ấn Độ

Ngư dân phơi khô cá trên giàn bằng tre ở Ấn Độ, cá sấu khổng lồ nằm phơi nắng,… là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.