Trung Quốc tìm cách cân bằng giữa bài toán kinh tế và môi trường

Việc phê duyệt các dự án điện than mới đã chỉ ra mâu thuẫn trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm đáp ứng các mục tiêu khí hậu do chính nước này đặt ra.