Cần linh hoạt với cấp độ dịch

Những ngày này, nhiều nơi ở Hà Nội xôn xao câu chuyện về "vùng cam" (cấp độ dịch 3), "vùng vàng" (cấp độ dịch 2)… bởi điều này ảnh hưởng khá nhiều tới đời sống dân sinh, nhất là "nền kinh tế vỉa hè" vốn thu hút lao động, bảo đảm thu nhập cho nhiều gia đình.