qc

Hồi sinh hồ trong nội thành Huế

Nhiều hồ trong nội thành Huế hàng chục năm qua bị bồi lấp, lấn chiếm, ô nhiễm..., nay được phục hồi, nạo vét để phát huy giá trị