Thắt chặt tình quân - dân cùng chống dịch

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 sẵn sàng giúp dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông sản, thủy sản cho đến khi xong mùa vụ, không giới hạn thời gian