Càn Long viết 1 chữ khiến Hòa Thân mặt tái xanh không còn giọt máu

Là vị đại thần được vua Càn Long trọng dụng, thế nhưng không biết vua Càn Long viết 1 chữ gì lại khiến Hòa Thân sợ mất vía.